Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 5.4.2020

Ratsut.fi tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Ratsut.fi c/o Deimos Information Systems Oy
Y-tunnus: 1072660-6
Osoite: Luutnantintie 13, 01700 Vantaa, Finland
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Puohiniemi
Ratsut.fi c/o Deimos Information Systems Oy 

Osoite: Luutnantintie 13, 01700 Vantaa, Finland
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Ratsut.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, ilmoitusten tunnistamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä myöskään markkina- tai mielipidetutkimusta varten. 

5. Rekisterin tietosisältö

 • Asiakkaan nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaan valitsema käyttäjätunnus
 • Rekisteröitymisajankohta
 • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyvät tiedot
 • Ajankohdat, jolloin asiakas on kirjautunut ratsut.fi -sivustolle
 • IP-osoitteet, joista asiakas on kirjautunut ratsut.fi -sivustolle
 • Asiakkaan ratsut.fi -sivustolle luomat ilmoitukset
 • Asiakkaan itse lisäämät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä on pelkästään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja Ratsut.fi -sivuston käytön aikana saatua tietoa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ratsut.fi ei luovuta kerättyjä tietoja muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ratsut.fi asiakasrekisterin tiedot säilytetään EU:n alueella eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysaika

Rekisterin tiedot ovat sähköisessä järjestelmässä, jonne on pääsy ainoastaan tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on palvelun ylläpidon tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Ratsut.fi asiakasrekisteristä poistetaan tiedot sellaisista asiakkaista, jotka eivät ole kirjautuneet Ratsut.fi -sivustolle edellisen kalenterivuoden aikana.

10. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan tiedon korjaamista tai poistamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Ratsut.fi asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei käytetä tai luovuteta Henkilötietolain 30 §:ssä mainittuihin tarkoituksiin.